ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ